Edukacja Przyszłości | Technologia Wiedza Doświadczenie

Edukacja Przyszłości | Technologia Wiedza Doświadczenie

Celem projektu "Edukacja Przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie" jest pomoc nauczycielom w zastosowaniu nowoczesnych technologii w codziennej pracy oraz poznaniu projektów opartych na współpracy, takich jak eTwinning. Projekt zrealizowany został przez nauczycieli Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu przy wsparciu Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres szkoleń

W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Zakres szkoleń obejmował m.in.:

Program szkolenia - Sevilla Program szkolenia - Malta

Uczestnicy zgodnie przyznają, że kurs pozwolił im:

Kursy zostały zorganizowane przez firmy partnerskie EuroMind oraz SmartSolutions, które specjalizują się w kursach dla nauczycieli.

Media o projekcie

Informacje o projekcie można znaleźć również w lokalnych serwisach internetowych: