Edukacja Przyszłości | Technologia Wiedza Doświadczenie

Glogster

Glogster to platforma umożliwiające tworzenie interaktywnych plakatów. Swoją atrakcyjną formą przyciągają one uwagę uczniów i pozwalają bardziej zaangażować ich w zajęcia.

Plakat może zawierać praktycznie dowolne elementy multimedialne: tekst, obrazy, dźwięki, wideo czy animacje. Tylko wyobraźnia tworzącego określa, jaki będzie ostateczny kształt plakatu.

Tworzenie w Glogsterze odbywa się na zasadzie "przeciągnij i upuść", a wykonane przez siebie plakaty można w łątwy sposób udostępniać na różnych witrynach internetowych i mediach społecznościowych.

Link: https://edu.glogster.com/

Przykłady:

powrót do bazy