Edukacja Przyszłości | Technologia Wiedza Doświadczenie

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

Więcej na temat EFS można znaleźć na oficjalnej stronie Funduszy Europejskich. Znajdują się tam m.in. następujące informacje:

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest jednym z 6 programów krajowych jakie realizowane są okresie 2014-2020.

Jego nadrzędnym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentruje się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

Więcej o projekcie na stronach rządowych.