Edukacja Przyszłości | Technologia Wiedza Doświadczenie

eTwinning

Program eTwinning wspomaga europejską współpracę szkół i przedszkoli realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Mogą ją podjąć placówki w całej Europie. eTwinning tworzy europejską społeczność liczącą 223 tys. nauczycieli ze 116 tys. szkół, którzy łącznie realizują ponad 97 tys. różnorodnych projektów edukacyjnych. W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria, a od marca 2013 r. dołączyły kraje Partnerstwa Wschodniego UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina oraz Tunezja.

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów. W ich ramach uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich w innych krajach, planują zadania w oparciu o nowoczesne technologie i wspólnie się uczą. Rozwijają dzięki temu kompetencje kluczowe, głównie w zakresie posługiwania się TIK, jak również kompetencje językowe czy związane z pracą w wielokulturowym zespole.

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

Linki